Z ŻYCIA SZKOŁY

Zajęcia "Jestem badaczem przyrody"

Wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia,                                                  doświadczenie jest produktem rozumu"                                                                                    (Immanuel Kant)

W naszej szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne pn. „Jestem badaczem przyrody”, które mają charakter obserwacyjny i doświadczalny.

Uczniowie na zajęciach pracują nie tylko metodą eksperymentów, ale także metodami badawczymi pod hasłem ”Przewrót Kopernikański”.

W pracowni przyrodniczo-chemicznej uczniowie bardzo chętnie indywidualnie lub grupowo badają różne zjawiska zachodzące w przyrodzie, stawiając hipotezy i wyciągają odpowiednie wnioski.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.