Szkoła posiada bogato wyposażone :
 
pracownie przedmiotowe
 
     
 
salę gimnastyczną z plenerowym zapleczem
 
   
 
                                                                                                             zaplecze kuchenne                                                        kąciki rekreacyjne
 
   
 
 
działki uprawne

W szkole prowadzone są w ciągu roku szkolnego jak również w czasie wakacji i ferii zimowych następujące kółka zainteresowań:

artystyczne 

komputerowe 

plastyczne 

recytatorskie 

sportowe oraz zajęcia SKS 

Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne