Projekt ekologiczny ,,Ekolog XXI wieku, czyli co wiesz o Naturze 2000-kształtowanie zachowań proekologicznych"

Trwa realizacja projektu ,,Ekolog XXI wieku, czyli co wiesz o Naturze 2000 - kształtowanie zachowań proekologicznych". Aby umiejętnie włączyć się i uczestniczyć w systemie selektywnej zbiórki odpadów oraz stosować się do zasad jej funkcjonowania, odbyła się w szkole prelekcja na temat demontażu zużytego sprzętu i odzyskiwania surowców wtórnych. Prowadził ją przedstawiciel firmy TOMED z Krakowa. 29 maja przeprowadzono zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który odebrała ta sama firma. Zbiórka została poprzedzona również akcją informacyjną poprzez plakat. P. Ewa Barczyk zorganizowała również zbiókę zużytych baterii. Ta akcja trwać będzie nadal.