Eko-warsztaty

Problem śmieci, jako nadmierny konsumpcji poruszany był również na warsztatach pt. ,, Góra śmieci rośnie" zorganizowanych dla gimnazjalistów. Na zajęciach poruszono problem śmieci jako nadmiernej konsumpcji oraz wskazano możliwości przeciwdziałania problemowi, poprzez stosowanie zasady 3R(reduce, reuse, recycle) Uczniowie uczestniczyli jeszcze dodatkowo w dwóch innych warsztatach: ,,Ekologia mieszczucha" poświęconych ekologii w codziennym życiu, domu i w szkole, oraz warsztaty pn. ,,W zgodzie z naturą". Dotyczyły one problemó jakim są zanieczyszczenia środowiska. Uczniowie lepiej poznali działanie sieci Natura 2000