Eko-wyjazdy

By lepiej poznać działanie sieci Natura 2000 zorganizowane zostały 3 wyjazdy plenerowe połączone z warsztatami w terenie. 

13.06.13r. odbyła się całodniowa wycieczka do Doliny Białej Nidy, celem obserwacji podmokłych siedlisk łąkowych i leśnych stanowiących miejsce bytowania dla wielu rzadkich gatunkó roślin i zwierząt. Podsumowanie zajęć odbyło się w Ostoji Dworskiej w Małogoszczu. Przy pomocy prezentacji multimedialnej, leśnik p. Grzegorz Szymański przedstawił miejsca w woj. świętokrzyskim objęte odnową sieci Natura 2000. Wszyscy uczniowie zostali poczęstowani kiełbaskami z grilla i małogoskim chlebkiem.

ZOBACZ ZDJĘCIA