Informatyka klasy 6,7,8

INFORMATYKA

Uwaga uczniowie klas 6, 7, 8

Korzystając z własnego konta pocztowego, w usłudze sieciowej Dysk Google, na poziomie folderu głównego, utwórz folder ZDALNA EDUKACJA INFORMATYKA KLASA IMIĘ NAZWISKO i udostępnij go " tylko odczyt " nauczycielowi informatyki adres e-mail: spigimsucha@gmail.com. W folderze tym będziesz zapisywał ćwiczenia z informatyki wykonane w ramach edukacji zdalnej.