Historia klasy 4,5,6,7,8

HISTORIA

Uwaga uczniowie klas 4, 5, 6, 7, 8

Korzystając z własnego konta pocztowego, w usłudze sieciowej Dysk Google, na poziomie folderu głównego, utwórz folder ZDALNA EDUKACJA HISTORIA  KLASA IMIĘ NAZWISKO i udostępnij go " tylko odczyt " nauczycielowi historii adres e-mail: hist.sp.sucha@gmail.com  W folderze tym będziesz zapisywał ćwiczenia z historii wykonane w ramach edukacji zdalnej.