Język polski - klasy 5,6,7,8

 

J. POLSKI

Uwaga uczniowie klas 5, 6, 7, 8

Korzystając z własnego konta pocztowego, w usłudze sieciowej Dysk Google, na poziomie folderu głównego, utwórz folder ZDALNA EDUKACJA J.POLSKI  KLASA IMIĘ NAZWISKO i udostępnij go " tylko odczyt " nauczycielowi j. polskiego adres e-mail: jpolski.spsucha@gmail.com  W folderze tym będziesz zapisywał ćwiczenia z j. polskiego wykonane w ramach edukacji zdalnej.