Z ŻYCIA SZKOŁY

Projekt pt. „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”

Wszyscy uczniowie z klas I- III wzięli udział w projekcie skierowanym do uczniów przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie wraz z Małopolskim Kuratorem Oświaty.

Dzieci obejrzały film edukacyjny, a następnie w różnorodny sposób poinformowały seniorów jak nie stać się ofiarą oszustwa. Uczniowie klasy trzeciej przygotowali scenki, gdzie zadzwonili do swoich babć i dziadków z informacją o niebezpieczeństwie. Przeprowadzili też indywidualne rozmowy ze swoimi dziadkami. Część uczniów wykonała także rysunki przedstawiające oszustów i sytuacje. Klasa druga wspólnie na zajęciach redagowała list, w którym przestrzegała wszystkich przed akcjami „Na policjanta”, „Na wnuczka”, Na pracownika administracji”. Pierwszaki wykonywały na ten temat prace plastyczne.

Projekt- apel spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Z informacji od dzieci również wynika, że ich dziadkowie i babcie bardzo pozytywnie odebrały troskę o ich bezpieczeństwo.