Eko-wyjazdy 2

Drugi wyjazd odbył się do Doliny Prądnika 18. 06. 13r. zajęcia w terenie służyły bliższemu poznawaniu flory i fauny Doliny Prądnika oraz Doliny Sąspowskiej.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Eko-wyjazdy

By lepiej poznać działanie sieci Natura 2000 zorganizowane zostały 3 wyjazdy plenerowe połączone z warsztatami w terenie. 

13.06.13r. odbyła się całodniowa wycieczka do Doliny Białej Nidy, celem obserwacji podmokłych siedlisk łąkowych i leśnych stanowiących miejsce bytowania dla wielu rzadkich gatunkó roślin i zwierząt. Podsumowanie zajęć odbyło się w Ostoji Dworskiej w Małogoszczu. Przy pomocy prezentacji multimedialnej, leśnik p. Grzegorz Szymański przedstawił miejsca w woj. świętokrzyskim objęte odnową sieci Natura 2000. Wszyscy uczniowie zostali poczęstowani kiełbaskami z grilla i małogoskim chlebkiem.

ZOBACZ ZDJĘCIA 

Eko-warsztaty

Problem śmieci, jako nadmierny konsumpcji poruszany był również na warsztatach pt. ,, Góra śmieci rośnie" zorganizowanych dla gimnazjalistów. Na zajęciach poruszono problem śmieci jako nadmiernej konsumpcji oraz wskazano możliwości przeciwdziałania problemowi, poprzez stosowanie zasady 3R(reduce, reuse, recycle) Uczniowie uczestniczyli jeszcze dodatkowo w dwóch innych warsztatach: ,,Ekologia mieszczucha" poświęconych ekologii w codziennym życiu, domu i w szkole, oraz warsztaty pn. ,,W zgodzie z naturą". Dotyczyły one problemó jakim są zanieczyszczenia środowiska. Uczniowie lepiej poznali działanie sieci Natura 2000

Projekt ekologiczny ,,Ekolog XXI wieku, czyli co wiesz o Naturze 2000-kształtowanie zachowań proekologicznych"

Trwa realizacja projektu ,,Ekolog XXI wieku, czyli co wiesz o Naturze 2000 - kształtowanie zachowań proekologicznych". Aby umiejętnie włączyć się i uczestniczyć w systemie selektywnej zbiórki odpadów oraz stosować się do zasad jej funkcjonowania, odbyła się w szkole prelekcja na temat demontażu zużytego sprzętu i odzyskiwania surowców wtórnych. Prowadził ją przedstawiciel firmy TOMED z Krakowa. 29 maja przeprowadzono zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który odebrała ta sama firma. Zbiórka została poprzedzona również akcją informacyjną poprzez plakat. P. Ewa Barczyk zorganizowała również zbiókę zużytych baterii. Ta akcja trwać będzie nadal.